꧅﷽

꧅﷽'s profile picture

"Escort missions are much more interesting"

when you communicate with frag grenades.

Last active:

Mood: I want to burn bus stop again.

View my: Blog | Forum Topics

SpaceHey URL:

https://spacehey.com/sam_maxwell26

꧅﷽'s Interests

General

She/her, aroace, 17, INFJ 5w4 and autistic. I was born in Zaporozhye but you know, now I spend my days working in old house somewhere in Slovenia (update: I can't find new place to move in for a month now. Haha). Usually I like to wear heels and stockings when I go outside for a long time, so local people like to stare at me... and my legs. I believe in Christ and kill people in my dreams. PTSD is a mess, but I reached remission. I died 15th December of 2021, at about 16:35 on my mother's bed. Now I celebrate this day similar to my birthday. Take the fun personality test @ NerdTests.com.  Click here!

Music

(Music) Ozigiri, ГАЗОВАЯ ЕБЛЯ, Kitty Gore, .m∞nflower, Goreshit, Death in June, Taisho 9-nenn, Ikigusare, the Garden, Begnagrad, P.H.F, Malice Mizer, Junkie Honey, Blind Seagull. If I were a musical composition, I would be a date with an angel - the Caretaker. But my favorite song is... may be, a sound of human laugh or You smell of dead flowers. I used to play as a bassist in a group, before war. We were recording our songs on cassettes, which remained in my apartment in my home country. But most likely it got lost.

Movies

All in total about what I like: Ztohoven, Juice Galaxy, Gilbert Garfield, LSD: Dream Emulator, Fear and Hunger, Bugbo, Олег Броварской, Hylics, Who's Lila, Mononoke, Middens, Postal, Pokepasta (FNF Lullaby, too), WEBSDR, Flynnflytaggart, Sam and Max, Half Life and HLVRAI + Opposing Force and Blue Shift, Madness Combat, Webdriver Torso, I have no mouth but I must scream, Mr. Pickles, Warez, Nekojirou (Catsoup), Serious Sam, Exophilie, Yume Nikki, Lost in vivo, Hotline Miami, Two and a Half Men, Soup 0.9, Alfred's Playhouse, Interface, PASWG, 811, Aqua Teen Hunger Force, Pretty Blood, Cruelty Squad, Pony Island, Wing13, Disillusion, Elastic Spastic Plastic Fantastic, Pico's School, Pathologic, Bee and Puppycat, Ultrakill, Porkchop 'n Flatscreen, DinkySharkFighter32+Rainbow Dash Presents, RYTP. My HSR uid is 701346674.

Television

I kinn... *Carl is probably the lowest kin in this list (15%). I just like beer, footbal and hang out with my neighbours. Nothing more than just that. + My kinn from 811 is... a sailor from the book who was killed by Elo. Oh, I almost forgot. This is me. ...And my bedside table.

Books

A hero? My knife Tracy. And the Mother of God.

Heroes

꧅﷽'s Latest Blog Entries [View Blog]

Doki B... and Doki A (view more)

Olympus fe 35 (view more)

꧅﷽'s Blurbs

About me:

*The layout is about Doki B and Doki A (внутри человеческих органов абсолютная тьма. Темнота внутри меня светит ярче миллиона звезд). Добрый день, I'm not even sure what kind of name I need to mention, but I guess you can call me Ekaterina. If anyone will call me Katarina again, I will shoot their head.

What Flavour Are You? I taste of Death.I taste of Death.

Doesn't everyone want a taste of death? Well they should. Most people deserve death. Keep away from me unless you think you're better than that. I probably won't like you. What Flavour Are You?
What Video Game Character Are You? I am a Scorched Earth Tank.I am a Scorched Earth Tank.

When I have a mission, it consumes me; I will not be satisfied until the job is done. I have a strong sense of duty, and a strong sense of direction. Changes in the tide don't phase me - I always know which way the wind blows, and I know how to compensate for it. I get on poorly with people like myself. What Video Game Character Are You?
I like to go to the mall to look at the fish in the aquariums located in the corner of the pet store on the second floor. I like watching old rugby tapes with only beer in my hand. I like to visit my neighbours often and knit together. I like to do crossword puzzles while watching the news or fall asleep listening to the catholic radio. I like to measure flower growth and population in my backyard. There I sometimes notice someone's cat, he washes himself, hides from the rain. I know him, I leave cat food on a ceramic plate for him under my table. I don't go out into society. I like to pray when rain begins. /// https://buddymeter.com/quiz.html?q=8ocxNY2 ދީނީ އަދި ފަލްސަފާވެރި ޚިޔާލުތަކާއި ޢަޤީދާތަކުގެ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ވާއިރު، އެއަށް ބަލާއިރު ދިރޭ އެއްޗެއްގެ (ބައެއް ތަފާތުތަކުގައި - ހަމައެކަނި މީހުން) ތަކުރާރުކޮށް އެއް ހަށިގަނޑަކުން އަނެއް ހަށިގަނޑަށް އަލުން އުފަންވެއެވެ. މި އަމަރުނުވާ ޖާޒުބިއްޔަތަށް އެކި ސަގާފަތްތަކުގައި ކިޔަނީ ރޫޙު ނުވަތަ ނަފްސު، "އިލާހީ ސްޕާކް"، "މަތީ" ނުވަތަ "ހަގީގީ އަމިއްލަ ނަފްސު" އެވެ؛ ކޮންމެ ދިރިއުޅުމެއްގައިވެސް ޖިސްމާނީ ދުނިޔޭގައި ފަރުދުންގެ އާ ޝަޚުޞިއްޔަތެއް އުފެދިފައިވީނަމަވެސް، ހަމަ އެއާއެކު ފަރުދުންގެ “އަހަރެން” ގެ ވަކި ބަޔަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަގާފަތްތަކުގައި ބުނާ ގޮތުގައި ރީއިންކާނޭޝަންތަކުގެ ސިލްސިލާގެ ކޮންމެވެސް މަޤްޞަދެއް އޮވެ، އެކަމުގައި ނަފްސު އީވޮލޫޝަން ވެގެންދެއެވެ. ނަފްސުތައް ބަދަލުވުމުގެ ޚިޔާލަކީ ހަމައެކަނި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ ނިޒާމުތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ ޚިޔާލެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިސާލަކަށް ޒާތީ ދުނިޔެދެކޭގޮތުގައި ކޮންމެވެސް ދީނީ ނިޒާމަކުން
мое сострадание всегда на стороне человека. я и есть человечество, запутанное, потерянное. не знающее, во что верить. я и так знаю больше, чем хотел бы

Who I'd like to meet:

"Green to blue that means it's nice to meet you!" Anyone who talks on my native languages, has same interests, religion or are in autistic spectrum as well. But sometimes none of that is necessary to make you charming for me. However I won't be initiative. Better not text me.

꧅﷽'s Friends Comments

Displaying 20 of 25 comments ( View all | Add Comment )

♰ deusvult ♰

♰ deusvult ♰'s profile picture

Hey how are you?

God Bless

♰ deusvult ♰

Report CommentI apologise for late reply. Sometimes I get lost in time. I suppose I feel nothing. Like I always do, despite hard problems which are waiting for me. I believe it will be fine. Thank you for visiting me again

by ꧅﷽; ; Report

Have a great day!!

by ♰ deusvult ♰; ; Report

Cosimo

Cosimo's profile picture

POSTAL MENTIONED

Report Comment

lunixli

lunixli's profile picture

иНжир

Report Comment

quinn

quinn's profile picture

tysm 4 adding me .. you genuinely seem really interesting , i love your page :3

Report Comment

gooper

gooper's profile picture

hello hello, i am not the type to say this but im grateful for you adding me, you seem like an incredibly interesting and unique individual, and i would hope to develop a meaningful friendship with you.. i hope you are well!

Report Commentohh awww thank you sweetie. i don't mind getting to know you better at all, so don't worry - you can text me anytime you'd like. i will be waiting...

by ꧅﷽; ; Report

александр>_<

александр>_<'s profile picture

АААААА У ТЕБЯ ТАКОЙ КРУТОЙ ПРОФИЛЬ!!! :3 я кстати тоже украинец 🌹🌹

Report Commentспасибо. я знаю, я очень рада что здесь есть кто-то, кто может понять, что я говорю...

by ꧅﷽; ; Report

kochamcia

kochamcia's profile picture

im literally crying looking at православное dvd видео thank you for your profile i love it

Report Comment

✎ⓜⓐⓧ

✎ⓜⓐⓧ's profile picture

i love your profile, its put together so well

Report Comment

angelmilk.com

angelmilk.com's profile picture

TY FOR ACCEPTING UR SO COOL HIHI🫶

Report Comment

anicca

anicca's profile picture

another whos lila fan.... thank goodness. thank you for the add smiles.... you have a very very cool profile :)

Report Comment

c0smic~k0lfang

c0smic~k0lfang's profile picture

your profile is fascinating!!!

Report Comment

♰ deusvult ♰

♰ deusvult ♰'s profile picture

Cannot believe you like WEBSDR.

I love radios, what’s the coolest thing you’ve picked up on shortwave?

Cheers, and thanks for the add.
please comment on my profile as I like comments on my profile.

God Bless!

Report Commentthis recording was lost but it was an old song on some station in saudi arabia, sounded like a military march or anthem. thank you, my brother in christ

by ꧅﷽; ; Report

AVE MARIA,

I think the strangest thing I ever picked up was a numbers station from Eastern Soviet Germany.

The numbers read were in German and Russian.

by ♰ deusvult ♰; ; Report

oh, as i suppose, they were just calling each other? i am a bit not sure how to explain this correctly. but well i guess their interaction had quite confidential information if they weren't afraid to leave it free like this

by ꧅﷽; ; Report

Wubzilla

Wubzilla's profile picture

Nice profile!

Report Comment

Avie ♱

Avie ♱'s profile picture

thx 4 the add!! i luv ur layout sm :)))

Report Comment

jupiter

jupiter's profile picture

hi comrade im sorry for the late response me fone fkn broke i had to get a new one i love ur whole vibe btw

Report Comment

⸸⸸⸸𝕶𝖎𝖑𝖑𝖌𝖆𝐳𝖒𝖔𝖙𝖗𝖔𝖓⸸⸸⸸

⸸⸸⸸𝕶𝖎𝖑𝖑𝖌𝖆𝐳𝖒𝖔𝖙𝖗𝖔𝖓⸸⸸⸸'s profile picture

image link

Report Commentoh

by ꧅﷽; ; Report

saroyan °

saroyan °'s profile picture

I LOVE YOUR PROFILE PHOTO TEEHEEEEEE (pav #1 superfan)

thank you so much for adding me! awesome profile. i love the gifs. and the music!

hugs,
=saroyan

Report Comment

♪ COSMO/OREL ♪

♪ COSMO/OREL ♪'s profile picture

tysm 4 the add!

Report Comment

ASTRAL TWINS

ASTRAL TWINS's profile picture

♫♪ Hello Sam! Thanks for the Req! Nice to see you here too! As a Duo our page also has our own original Music Tracks/Vids, Links to our YouTube, Amazon, Apple Music etc... Our YouTubeMusic is https://music.youtube.com/channel/UCEXuQPUuFRGEnn9kq4CobFw ☮(ˆ◡ˆ)☮ Thank You

Report Comment

OKUS DOLPHIN

OKUS DOLPHIN's profile picture

♬ ♫ ♪ Welcome Sam! Thanx 4 the Req! My page has my own original Music Tracks/Vids, Links to my YouTube, Amazon, Apple Music etc... My Spotify is https://open.spotify.com/artist/6cx9roy1bPrUe6o6JtakhF ⭐(◕‿◕)⭐ Thanx!

Report Comment