MUKI ๐Ÿพ

MUKI ๐Ÿพ's profile picture

"got lost finding neocities, ended up in ao3 ๐Ÿ˜ญ"

I lobe drawinpm!! I lobve doodelim on mai Ipad!!! :3

Last active:

Mood: hapey

View my: Blog | Forum Topics

SpaceHey URL:

https://spacehey.com/mukislostit

MUKI ๐Ÿพ's Interests

General

๐˜™๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜น . ๐˜š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค . ๐˜๐˜—๐˜š ๐˜จ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด (๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ, ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต) . ๐˜š๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ . ๐˜Š๐˜ˆ๐˜›๐˜š . ๐˜ถ๐˜ฉ๐˜ฉ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ฉ ๐˜ถ๐˜ฉ๐˜ฎ ๐˜ถ๐˜ฉ

Music

๐˜–๐˜š๐˜›'๐˜ด . ๐˜‰๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ . ๐˜Š๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ . ๐˜Œ๐˜น๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ . ๐˜ ๐˜’๐˜ฆ๐˜ช . ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค ๐˜™๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฌ

Movies

Television

Books

โ…
โ…
โ…
โ…
โ…
โ…
โ…
โ…
โ…
โ…
โ…
โ…

Heroes

Rush2-sonic BOBnecrohq Classrendersubspace2

MUKI ๐Ÿพ's Latest Blog Entries [View Blog]

Hey (view more)

Ppl who bind PLEASE help :sob: (view more)

MUKI ๐Ÿพ's Blurbs

About me:

16 . ๐˜๐˜ฆ/๐˜๐˜ช๐˜ฎ . ๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต/๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ!! (๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ, ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ค๐˜ฉ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ด!!)

Who I'd like to meet:

๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฌ, ๐˜ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜™๐˜Œ๐˜ˆ๐˜“๐˜“๐˜  ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด๐˜ต ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ด...โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž๐˜ˆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ต ๐˜ช๐˜งโ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž 15+โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Žโ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž ๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณโ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Žโ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Žโ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž๐˜๐˜ง ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฑ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ค๐˜ด๐˜ด ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ด๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ!! ๐˜๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฑ :3 โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž โ€Ž *๐˜ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ฎ๐˜ด๐˜จ๐˜ด ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆ 3 ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ญ + ๐˜ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ค๐˜ช๐˜ณ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ :( ๐˜๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜น๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด

MUKI ๐Ÿพ's Friend Space

[view all]

MUKI ๐Ÿพ has 2 friends.

MUKI ๐Ÿพ's Friends Comments

Displaying 1 of 1 comments ( View all | Add Comment )

MUKI ๐Ÿพ

MUKI ๐Ÿพ's profile picture

I wish everyone could just comment on my page I dont wanna add fifty million people so they can comment bruh

Report CommentWAIT IM STUPID YOU GUYS CAN HELLLLL

by MUKI ๐Ÿพ; ; Report